follow us:

MUANGSOMBUT CLINIC

Surgeryเลเซอร์กำจัดไฝ

เลเซอร์กำจัดไฝ

เครื่องเลเซอร์ที่ใช้รักษาไฝ ขี้แมลงวัน ติ่งเนื้อ กระเนื้อ ต่อมเหงื่อใต้ตา(สิวหิน) ที่นิยมใช้คือ คาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ (CO2 LASER) มีความแม่นยำสูง อย่างไรก็ตามผลในการรักษามีความแตกต่างกันไปตามชนิดของโรค รอยโรคบางชนิดทำเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอ ในขณะที่รอยโรคบางชนิดต้องทำการรักษาด้วย LASER มากกว่า 1 ครั้งเพื่อผลลัพธ์ที่ดี

กำจัดไฝหาดใหญ่
กำจัดไฝหาดใหญ่
เลเซอร์กระเนื้อหาดใหญ่
กำจัดไฝหาดใหญ่
เลเซอร์กระเนื้อหาดใหญ่
เลเซอร์กระเนื้อหาดใหญ่
เลเซอร์ไฝหาดใหญ่

จุดเด่นของการศัลยกรรม ที่ MUANGSOMBUT CLINIC

หมอต๊ะเมืองสมบัติคลินิกหาดใหญ่

MUANGSOMBUT CLINIC
ดูแลศัลยกรรมความงามผิวพรรณและเลเซอร์ โดยทีมแพทย์ชำนาญการเฉพาะทาง

Instagram