follow us:

MUANGSOMBUT CLINIC

Surgeryเสริมจมูกเนื้อเยื่อตนเอง

ศัลยกรรมจมูก
เสริมจมูกรองปลายเนื้อเยื่อตนเอง

ทำตาสองชั้นหาดใหญ่
เสริมจมูกหาดใหญ่
เสริมจมูกหาดใหญ่

การเสริมจมูกรองปลายเนื้อเยื่อหลังหู หรือ เนื้อเยื่อผิวหนัง มีข้อดีคือ เป็นเนื้อเยื่อของร่างกายเราเอง (Autologous Graft) เมื่อนำมารองที่ปลายจมูก ช่วยให้การเสริมจมูกได้รูปทรงที่สวยงามขึ้น เช่น เสริมจมูกทรงสโลปปลายพุ่งหยดน้ำ ลดโอกาสจมูกทะลุ มีประโยชน์ในเคสที่จมูกสั้น ปลายจมูกบาง จมูกเนื้อน้อย เคสแก้จมูก เคยฉีดฟิลเลอร์จมูกมาก่อน สามารถยืดปลายจมูกได้มากขึ้น เสริมจมูกรองปลายเนื้อเยื่อผิวหนัง เป็นหนึ่งในการศัลยกรรม ที่คนไข้ที่มารับบริการที่ เมืองสมบัติ คลินิกหาดใหญ่ เลือกทำมากที่สุด

เสริมจมูกหาดใหญ่
เสริมจมูกหาดใหญ่
เสริมจมูกหาดใหญ่
เสริมจมูกหาดใหญ่
เสริมจมูกหาดใหญ่
เสริมจมูกหาดใหญ่
เสริมจมูกหาดใหญ่
เสริมจมูกหาดใหญ่
เสริมจมูกหาดใหญ่
เสริมจมูกหาดใหญ่
เสริมจมูกหาดใหญ่
เสริมจมูกผู้ชายหาดใหญ่
เสริมจมูกหาดใหญ่
เสริมจมูกหาดใหญ่
แก้ตาสองชั้นหาดใหญ่
เสริมจมูกหาดใหญ่
แก้ตาสองชั้นหาดใหญ่
เสริมจมูกหาดใหญ่
เสริมจมูกหาดใหญ่

จุดเด่นของการศัลยกรรม ที่ MUANGSOMBUT CLINIC

หมอแม็คเมืองสมบัติคลินิกหาดใหญ่

MUANGSOMBUT CLINIC
ดูแลศัลยกรรมความงามผิวพรรณและเลเซอร์ โดยทีมแพทย์ชำนาญการเฉพาะทาง

Instagram