follow us:

MUANGSOMBUT CLINIC

noseเสริมจมูกผู้ชาย

ศัลยกรรมจมูก : เสริมซิลิโคนจมูกผู้ชาย

เสริมจมูกหาดใหญ่
เสริมคางผู้ชายหาดใหญ่

การเสริมจมูกไม่เพียงแต่ผู้หญิงเท่านั้น ผู้ชายก็เริ่มให้ความนิยมเสริมจมูกมากขึ้น เพื่อเพิ่มความมั่นใจ อย่างไรก็ตามการเสริมจมูกผู้ชายมีรายละเอียดที่แตกต่างกับผู้หญิง ตัวอย่างคนไข้ที่มาเสริมจมูกที่เมืองสมบัติคลินิก

เสริมจมูกหาดใหญ่
เสริมจมูกหาดใหญ่
เสริมจมูกหาดใหญ่
เสริมจมูกหาดใหญ่
เสริมจมูกผู้ชายหาดใหญ่

จุดเด่นของการศัลยกรรม ที่ MUANGSOMBUT CLINIC

หมอแม็คเมืองสมบัติคลินิกหาดใหญ่

MUANGSOMBUT CLINIC
ดูแลศัลยกรรมความงามผิวพรรณและเลเซอร์ โดยทีมแพทย์ชำนาญการเฉพาะทาง

Instagram