follow us:

MUANGSOMBUT CLINIC

chinเสริมคางและตัดไขมันแก้ม

ศัลยกรรมคาง: เสริมคางและตัดไขมันกระพุ้งแก้ม

การเสริมคางและตัดไขมันกระพุ้งแก้ม เป็นอีกหนึ่งวิธีช่วยให้หน้าเรียว โดยการปรับรูปหน้าวีเชฟ สำหรับผู้ที่มีเนื้อแก้มเยอะ แก้มห้อย หน้าบาน อยากหน้าเรียว ให้ผลที่ค่อนข้างถาวร

เสริมคางหาดใหญ่
เสริมคางหาดใหญ่

หลังเสริมคางและตัดไขมันกระพุ้งแก้ม 2 เดือน

การปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดเสริมคาง

 • รับประทานยาตามที่สั่งให้ครบจนหมด หากแพ้ยาชนิดใด แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนทุกครั้ง หากรับประทานยาแล้วมีผื่นแดง บวม ให้หยุดยาแล้วมาพบแพทย์
 • ห้ามแผลโดนน้ำจนกว่าจะตัดไหม แพทย์จะนัดติดตามดูอาการ ทำแผลตามความเหมาะสม
 • รับประทานอาหารที่ไม่แข็งและเหนียวเกินไป
 • 3 วันแรก หลังการผ่าตัดหนุนหมอนสูงและประคบเย็นบริเวณที่ผ่าตัด (อย่ากดแรงจนเกินไป) หลังพ้น 3 วันไปหยุดประคบได้
 • งดนอนคว่ำ นอนตะแคง ในช่วง 2-4 สัปดาห์แรกหลังผ่าตัด
 • งดออกกำลังกาย ยกของหนัก การกระแทกกระทบกระเทือน หรือกิจกรรมใดๆ ที่เสี่ยงทำให้แผลแยก อย่างน้อย 1 เดือน อาจนานกว่านั้นขึ้นกับร่างกายของแต่ละบุคคล
 • สามารถทายาลดรอยแผลเป็นได้ การดูแลแผล เฝ้าระวังแผลเป็น แพทย์จะนัดติดตามเป็นระยะ
เสริมคางหาดใหญ่
เสริมคางหาดใหญ่

การปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้ม

 • หลังการผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้มจะบวมมากที่สุดใน 3 วันแรก และค่อยๆ ยุบบวมที่ประมาณ 1 สัปดาห์ไป และค่อยๆ เข้าที่ขึ้นไปเรื่อยๆ ใน 3-12 เดือน ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
 • หลังตัดไขมันกระพุ้งแก้ม 1-2 สัปดาห์แรก กินอาหารอ่อน งดเคี้ยว หัวเราะ หรือ ขยับปากแรงๆ
 • หลังรับประทานอาหารแปรงฟันเบาๆ และกลั้วปากด้วยน้ำยาบ้วนปากที่ให้ทุกครั้ง
 • รับประทานยาตามที่สั่งให้ครบจนหมด หากแพ้ยาชนิดใด แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนทุกครั้ง หากรับประทานยาแล้วมีผื่นแดง บวม ให้หยุดยาแล้วมาพบแพทย์
 • 3 วันแรก หลังการผ่าตัดหนุนหมอนสูงและประคบเย็นบริเวณที่ผ่าตัด (อย่ากดแรงจนเกินไป) หลังพ้น 3 วันไปหยุดประคบได้
 • งดออกกำลังกาย ยกของหนัก การกระแทกกระทบกระเทือน หรือกิจกรรมใดๆ ที่เสี่ยงทำให้แผลแยก อย่างน้อย 1 เดือน อาจนานกว่านั้นขึ้นกับร่างกายของแต่ละบุคคล
เสริมคางหาดใหญ่
ตัดไขมันกระพุ้งแก้มหาดใหญ่
ตัดไขมันกระพุ้งแก้มหาดใหญ่
ตัดไขมันกระพุ้งแก้มหาดใหญ่

ตัวอย่างคนไข้ที่มาศัลยกรรมเสริมคางและตัดไขมันกระพุ้งแก้มที่ เมืองสมบัติคลินิก

จุดเด่นของการศัลยกรรม ที่ MUANGSOMBUT CLINIC

หมอแม็คเมืองสมบัติคลินิกหาดใหญ่

MUANGSOMBUT CLINIC
ดูแลศัลยกรรมความงามผิวพรรณและเลเซอร์ โดยทีมแพทย์ชำนาญการเฉพาะทาง

Instagram