follow us:

MUANGSOMBUT CLINIC

eyeตาสองชั้น

ศัลยกรรมตา : ศัลยกรรมตาสองชั้น

ทำตาสองชั้นหาดใหญ่
ทำตาสองชั้นหาดใหญ่
แก้ตาสองชั้นหาดใหญ่
แก้ตาสองชั้นหาดใหญ่
ทำตาสองชั้นหาดใหญ่
ทำตาสองชั้นหาดใหญ่
ทำตาสองชั้นหาดใหญ่

ศัลยกรรมตาสองชั้น เป็นหนึ่งในศัลยกรรมยอดนิยม เนื่องจากคนเอเชียมักมี ตาเล็ก ตาชั้นเดียว หรือมีตาสองชั้นที่ชั้นตาไม่ชัด มีไขมันที่เปลือกตาหนา การผ่าตัดตาสองชั้น ช่วยให้ชั้นตาชัดเจน เปิดดวงตาให้โตขึ้น มีชั้นตาสวยคมชัดตลอดแนวเส้นชั้นตา ทั้งนี้ขึ้นกับปัญหาของแต่ละบุคคลซึ่งศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทาง จะเป็นผู้ประเมินและแนะนำวิธีการผ่าตัดที่เหมาะสม เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ทำตาสองชั้นหาดใหญ่
ทำตาสองชั้นหาดใหญ่
ทำตาสองชั้นหาดใหญ่
ทำตาสองชั้นหาดใหญ่
ทำตาสองชั้นหาดใหญ่
แก้ไขหนังตาตกหาดใหญ่
แก้ไขหนังตาตกหาดใหญ่
แก้ไขหนังตาตกหาดใหญ่
แก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงหาดใหญ่
แก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงหาดใหญ่
แก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงหาดใหญ่

จุดเด่นของการศัลยกรรม ที่ MUANGSOMBUT CLINIC

หมอแม็คเมืองสมบัติคลินิกหาดใหญ่

MUANGSOMBUT CLINIC
ดูแลศัลยกรรมความงามผิวพรรณและเลเซอร์ โดยทีมแพทย์ชำนาญการเฉพาะทาง

Instagram