follow us:

MUANGSOMBUT CLINIC

Aesthetic LASERเลเซอร์ลบรอยสัก

เลเซอร์ลบรอยสัก

ปัจจุบันวิธีลบรอยสักที่นิยมได้รับการยอมรับและได้ผลดีคือ การลบรอยสักด้วยเลเซอร์

   การลบรอยสักด้วยเลเซอร์ เป็นวิธีลบรอยสักที่ทำได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้พลังงานจากแสงเลเซอร์เข้าไป ทำให้เม็ดสีของหมึกที่สักลงไปที่ผิวหนังแตกตัวกระจายออก กลายเป็นโมเลกุลเล็กๆ ที่ร่างกายสามารถกำจัดออกไปได้เอง ทำให้รอยสักจางลงไปได้

เลเซอร์ลบรอยสักหาดใหญ่

   ผลลัพธ์ในการรักษา ขึ้นกับสีที่ใช้ในการสัก ความลึกของการสัก และระยะเวลาของการสักว่าสักมานานเท่าไร รวมทั้งปฏิกิริยาตอบสนองของผู้ที่สักเองด้วย การลบรอยสักจำเป็นต้องทำหลายครั้ง จึงควรพบแพทย์ตามนัด และทำอย่างต่อเนื่อง จึงจะได้ผลลัพธ์ที่ดี

จุดเด่นของการดูแลผิวพรรณ & เลเซอร์ ที่ MUANGSOMBUT CLINIC

หมอต๊ะเมืองสมบัติคลินิกหาดใหญ่

MUANGSOMBUT CLINIC
ดูแลศัลยกรรมความงามผิวพรรณและเลเซอร์ โดยทีมแพทย์ชำนาญการเฉพาะทาง

Instagram